Jednorazový dar

Tento spôsob je najjednoduchšia forma podpory a to dar na bankový účet združenia.


Príjemca               Klub vojenskej histórie Prašník
IBAN                      SK13 0900 0000 0051 6471 6948
Suma                     (Dobrovoľná)
Poznámka           Dar


Prosím do poznámky pre príjemcu uveďte „Dar“(Toto je pre nás dôležité, v prípade ak nebude v poznámke uvedené slovo „Dar“ peniaze vám budú vrátené.)


Taktiež môžte do poznámky uviesť vaše meno a adresu aby sme sa vám vedeli poďakovať.
(V prípade, že chcete ostať v anonymite nemusíte do poznámky písať meno a adresu. )