2% z dane

Ako všetci vieme každá sranda niečo stojí. Najčastejšie sú to peniaze, čas alebo energia a v našom koníčku to je všetko spolu. Venujeme veľa času a energie čítaním a zisťovaním faktov a taktiež sme venovali veľmi veľa energie a času výrobe replík (ktoré sa dajú veľmi ťažko získať z obdobia vojny). Originálne predmety ako aj repliky využívame a predstavujeme na každej výstave alebo rekonštukcii bojov. Kedže čas ani energia sa ako taká darovať nedá, jediné o čo Vás môžme poprosiť sú vaše 2% z vaších daní, ktorými možno vyjadriť váš čas a energiu.

V jednoduchosti darujete váš čas a energiu na poukázanie vašich 2% a my vďaka tomu budeme môcť vernejšie priblížiť a pripomínať históriu aby sa na ňu nezabudlo. 

Ako darovať 2% z dane ?


 1. Do 15.02.2022 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu (Na “žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania od zamestnávateľa” označiť bod č. VII).
 2. Z vystaveného potvrdenia o zaplatení dane prepíšte sumu „Daň znížená o daňový bonus“ do vyhlásenia (políčko č. 12).
 3. Následne je potrebné vo vyhlásení vypočítať 2% z vašej dane z políčka č.12 (políčko č. 12 * 0,02) a túto sumu uviesť do políčka č. 13.
 4. Z vystaveného potvrdenia o zaplatení dane je potrebné zistiť “dátum zaplatenia dane” a uviesť ho do vyhlásenia (políčko č. 14). Ak dátum uvedený nemáte, uveďte 31.03.2022.
 5. Do 30.04.2022 tieto dva dokumenty doručte na príslušný daňový úrad podľa bydliska osobne alebo poštou .

Vo vyhlásení máte možnosť zverejniť svoje údaje a nezostať tak v anonymite čo mi následne odmeníme malou pozornosťou.


Tlačivá:Údaje pre vyplnenie v daňovom priznaní:

Názov: Klub vojenskej histórie Prašník
Forma: Občianske združenie
IČO: 42413991

Ulica: Žitná 3/a
Mesto:
Bratislava – Rača
PSČ: 831 06


Najčastejšie chyby pri vypĺňaní Vyhlásenia:

 • Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie na starých, neštruktúrovaných vzoroch. ( Od 1.1.2018 sú daňové subjekty povinné podávať Vyhlásenie a Potvrdenie na vzoroch, ktoré určila finančná správa)
 • Ku Vyhláseniu daňovník nedoloží Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.
 • Daňovník nesprávne vyplní “Dátum zaplatenia dane” vo Vyhlásení políčko č. 14.
 • Daňovník nesprávne vyplní IČO prijímateľa vo Vyhlásení. (IČO prijímateľa sa zarovnáva SPRAVA)
 • Daňovník nečitateľne vyplní Vyhlásenie.
 • Daňovník nesprávne uvedie identifikačné a adresné údaje poskyťovateľa a prijímateľa.
 • Daňovník nedodrží termín podania. (do 30.4.2022)