KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE PRAŠNÍK

Sme partia kamarátov ktorých spojil hlbší zaújem o históriu, v našom prípade to je obdobie druhej svetovej vojny, ktorá do veľkej miery zasiahla celý svet a výrazne sformovala aj povojnové dianie v európe ako aj na Slovensku. Z tohto dôvodu nás naša štátna história doviedla ku tejto netradičnej záľube.

V roku 2013 sme sa zaregistrovali ako klub vojenskej histórie Prašník. Názov klubu sme volili podľa obce Prašník v ktorej boli intenzívne boje počas druhej svetovej. Ale aj z dôvodu, že nám obec vytvorila podmienky pre organizovanie prvej rekonštrukcie bojov.

REKONŠTRUKCIE BOJOV

Zaoberáme sa rekonštrukciami  druhovojnových udalostí na území Slovenska. najčastejšie sú to rekonštrukcie z obdobia SNP v spolupráci s ostatnými klubmi vojenskej histórie. Na rekonštrukciách bojov predstavujeme hlavne osádku mínometu. No každý z nás má oblasť v ktorej si sám rozširuje vedomosti.

Naším cieľom je svojou činnosťou priblížiť udalosti z obdobia druhej svetovej vojny verejnosti. Z tohto dôvodu náš klub zastupuje vojakov červenej armády ako aj jednotky nemeckého Wehrmachtu a v neposlednom rade dobové civilné obyvateľstvo. Ako jednotky Wehrmachtu stvárňujeme záložnú jednotku
1./ Infanterie Ersatz Batallion 132, ktorá pôsobila na území Slovenska,
konkrétne v meste Senica od roku 1940 .

VÝSTAVY

Mimo sezóny (najmä počas zimy) sa venujeme zberateľstvom militárií a následnému zisťovaniu histórie a využívaniu počas druhej svetovej vojny. Zistené poznatky ďalej prezentujeme na výstavách, na ktorých sa zúčastňujeme počas dňa detí alebo osláv Slovenského národného povstania.

PREHLÁSENIE

Klub vojenskej histórie Prašník je apolitické občianske združenie, ktoré združuje záujemcov o vojenskú históriu. Združenie, táto stránka a ani jeho členovia nepodporujú ani nepropagujú akúkoľvek diskrimináciu alebo násilie. Taktiež nesympatizujú s osobami podporujúcimi alebo šíriacimi diskrimináciu alebo násilie.